fbpx

Šiek tiek apie meilę sau….gal kam surezonuos. / A bit about selflove.

Project details

Category

“Ar tu mane myli ?” paklausė Alisa Baltojo Triušio.
“Ne, aš tavęs nemyliu!” – atsakė Baltasis triušis.
Alisa susiraukė ir sugniaužė kumštukus, kaip darydavo visada, kai jausdavosi įskaudinta.
“Matai?” – atsakė Baltasis triušis. “Dabar tu pradėsi savęs klausti, ką padarei ne taip ir ir kodėl esi tokia netobula, kad aš negaliu tavęs bent truputį mylėti.
Žinai, štai kodėl aš negaliu tavęs mylėti. Tu ne visada būsi mylima Alisa, bus dienų, kai kiti bus pavargę ir gyvenimas jiems atrodys nuobodus ir tuomet jie sukišę savas galvas į debesis tave įskaudins.
Kadangi žmonės tokie jau yra, jie kažkaip visada galų gale įskaudina, užgaudami vienas kito jausmus – dėl neatsargumo, nesupratimo ar dėl to jog pyksta patys ant savęs.
Jei tu bent šiek tiek nemylėsi savęs, jei nesusikursi meilės šarvų aplink savo širdį ir neišmoksi pamilti savęs, tuomet net ir menkiausi kitų įskaudinimai ar įžeidimai taps mirtini ir tave sunaikins.
Pirmą kartą tave pamatęs daviau sau žodį: “Nemylėsiu tavęs tol, kol neišmoksi mylėti savęs”. “~

~Lewisas Carrollas, “Alisa stebuklų šalyje

“Do you love me?” asked Alice.

“No, I don’t love you” the White Rabbit answered.

Alice frowned her forehead and put her hands together as she always did when she felt hurt.

“See?” the White rabbit replied, noticing.

“Now you’ll start wondering what makes you so imperfect and what you did wrong so I can’t love you at least a little…

“You know, this is why I can’t love you. You will not always be loved Alice. There will be days when others will be tired and bored with life, they will have their heads in the clouds and will end up hurting you…

“Because people are like this, sometimes, Alice. Somehow, they always end up hurting each other’s feelings, whether by neglect, misunderstanding or conflicts within themselves…

“If you don’t love yourself, at least a little… if you don’t create an armor of self-love and happiness around your heart… the setbacks caused by others will become lethal and destroy you…

“The first time I saw you I made a pact with myself: I will avoid loving you until you learn to love yourself!”

~Lewisas Carroll, Alice in Wonderland

picture by maryedenoa

Share on
Next

Die Before You Die – The Art of Let Go